Harris County Courthouse

Courthouse Sq.
Hamilton
Georgia
United States