West Whiteland Inn

609 W. Lincoln Hwy.
Exton
Pennsylvania
United States