Protection of the Theotokos Chapel

In Akhiok
Akhiok
Alaska
United States