Neal, Jairus, House

301 E. 4th St.
Newton
Kansas
United States