Boscobel

N of Nebraska City on Steamwagon Rd.
Nebraska
United States