Stone Mountain Covered Bridge

Stone Mountain Memorial Park
Atlanta
Georgia
United States