McKay, Donald, House

78-80 White St.
Boston
Massachusetts
United States