LUNA (tugboat)

NDC Pier, Charles River
Boston
Massachusetts
United States