U.S.S. CONSTITUTION

Boston Naval Shipyard
Boston
Massachusetts
United States