Monument Square Historic District

Monument Sq.
Boston
Massachusetts
United States