Austin, Francis B., House

58 High St.
Boston
Massachusetts
United States