Smith Flats

53-61 Bay St.
Glens Falls
New York
United States