Cookes House

438--440 Cordorus St.
York
Pennsylvania
United States