El Paso County Courthouse

215 S. Tejon St.
Colorado
United States