Davis-Felton Plantation

NW of Henderson on Felton Rd.
Henderson
Georgia
United States