Harmon County Courthouse

W. Hollis St.
Hollis
Oklahoma
United States