Fenton, Silas J., House

409 Second St.
Fenton
Louisiana
United States