Herron, Anna, Farm

1.5 mi. E of SD 18 on Co. Hwy. 21, West Hanson Township
Groton
South Dakota
United States