House at 463 Park Ave.

463 Park Ave.
Park City
Utah
United States