Freeman Farm

Co. Rd. 323, 3 mil3s SE. of Frankston
Frankston
Texas
United States