Hotel Tipton

524-527 Cedar St.
Tipton
Iowa
United States