Hoag, E.H., House

303 W. Broadway
Newton
Kansas
United States