St. John's Swedish Lutheran Church

323 Park Ave.
Park City
Utah
United States