Davis Stone House

4652 NY 209
Rochester
New York
United States