Fox Theater

1005 W. Sprague Ave.
Spokane
Washington
United States