Canton Cotton Mills No. 2

200 Ball Ground Hwy.
Canton
Georgia
United States