Dalles Bridge

Concrete Sauk Valley Rd. across the Skagit R.
Concrete
Washington
United States