Mylius--Eaton House

2900 Jackson St.
Sioux City
Iowa
United States