Bonderson, Ben, Farm

1541 270th St.
Emerson
Nebraska
United States