Bond--Sullivan House

936 Back Bay Blvd.
Wichita
Kansas
United States