Eldora Downtown Historic District

Approximately ten blocks in downtown Eldora around the courthouse square
Eldora
Iowa
United States