Cotton, Thomas James, House

405 S. Third St.
Dardanelle
Arkansas
United States