Keystone Hotel

402 Norris Ave.
McCook
Nebraska
United States