Warm Air Research House

1108 W. Stoughton St.
Urbana
Illinois
United States