Belknap Stone House

NY 17K
Newburgh
New York
United States