Newton House

892 Prince Ave.
Athens
Georgia
United States