Mohnike Adobe

12115 Black Mountain Rd.
San Diego
California
United States