Storer House

300 N. Huntington St.
Kosciusko
Mississippi
United States