Eakin, John, Farm

3298 PA 212, Main St., Springtown
Pennsylvania
United States