Daktoa Tin and Gold Mine

20896 Fillmore Mine Ln.
Spearfish
South Dakota
United States