Adeline Apartment Building

1403 N. Emporia
Wichita
Kansas
United States