H.W. Gates Funeral Home

1901 Olathe Blvd
Kansas City
Kansas
United States