Fairmount Apartments

1702 N. Fairmont Ave.
Wichita
Kansas
United States