boston city hall plaza s

1 City Hall Square
Boston
Massachusetts
United States