tewelve thirty five washington s

1235 Washington Avenue
Miami Beach
Florida
United States