miami arena s

701 Arena Blvd.
Miami
Florida
United States