miami dade fair expo center s

10901 Coral Way (SW 24 St.)
Miami
Florida
United States