metropolis s

125 King Street W.
Kitchener
Ontario
Canada