concordia club s

429 Ottawa Street South
Kitchener
Ontario
Canada