miami jackson senior high school s

1751 Northwest 36th Street
Miami
Florida
United States